Amennyiben az Ön vállalata elem és/vagy akkumulátor termékek okán kötelezett az elem és akkumulátor hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII.29.) Kormányrendeletben megfogalmazott előírások alapján, akkor a legjobb helyen jár! Ezt a kötelezettséget megfelelő díjazásért, a PontVelem Koordináló közvetítő szervezet, megbízása útján teljesíti.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy ez a közvetítői szolgáltatás mostantól cégünknél, a PontVelem Nonprofit Kft-nél is elérhető és kiemelten ajánljuk figyelmükbe a megszokottól eltérő magas szolgáltatási színvonal, megbízhatóság és költséghatékonyság alapján. Cégünk több, mint tíz éve kiemelkedő és széles körű fenntarthatósági társadalmi programokat működtet Magyarországon, melyhez szorosan illeszkedik új, közvetítő szervezeti tevekénységünk.

A PontVelem Koordináló Szervezet, saját, országos hulladékgyűjtő hálózatot biztosít a használt elemek és akkumulátorok visszagyűjtésére. Emellett a PontVelem Koordináló Szervezet komoly marketing tevékenységet folytat a környezettudatosság és a használt elemek visszagyűjtése, valamint a szelektív hulladékgyűjtés érdekében is.

A PontVelem Koordináló Szervezet megfelel minden törvénybe foglalt előírásnak, így tökéletesen biztos lehet abban, hogy az Ön által forgalmazott elemek és akkumulátorok visszagyűjtésre kerülnek.

A „gyártó”, tehát a hulladékokkal kapcsolatos előírások kötelezettje fogalomkörét az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 445/2012.(XII.29.) Korm.rendelet a következők szerint határozza meg:

A gyártó: az elem, akkumulátor előállítója, valamint az, aki vagy amely az értékesítési módszertől függetlenül (beleértve a távollevők között kötött szerződést is) elemet, akkumulátort – akár gépjármű, elektromos vagy elektronikus berendezés alkotórészeként vagy tartozékaként – Magyarország területén elsőként forgalomba hoz

A gyártóknak a használt hordozható elemek és akkumulátorokkal kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségeit a következő jogszabályok határozzák meg:

Archív:

A gyártót a 445/2012. Korm. rendelet szerint átvételi, gyűjtési, hulladékkezelési, tájékoztatási, jelölési, nyilvántartásbavételi, biztosítékadási és adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

Fontos: a fenti kötelezettségek nem csak az önálló termékként forgalomba hozott áramforrásokra vonatkoznak, hanem valamennyi, más árukkal (pl. elektromos fogkefe, vezeték nélküli kéziszerszám, borotva, elektromos játékok, órák, zenelejátszók, zenélő képeslapok) együtt értékesített vagy ahhoz tartozékként, ajándékba, stb. adott elemekre és akkumulátorokra is.

A nyilvántartásba vétetl a gyártónak a forgalmazás megkezdésekor, a jelenleg hordozható elemet és akkumulátort forgalmazó vállalkozásoknak haladéktalanul kezdeményeznie kell az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél. Ha megkeres minket, már ezt az első teendőt is intézzük Ön helyett!

A kormányrendeletben előírt gyűjtési és kezelési kötelezettséget a gyártó (mint kötelezett) három módon teljesítheti: teljesítésének átruházása további kötelezettségeket a kötelezett (gyártó) három módon teljesítheti:

  • saját maga veszi vissza és kezeli (begyűjtés, előkezelés és újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás) az elemeket és akkumulátorokat (ekkor a megfelelő engedélyekkel rendelkeznie kell),
  • ú.n. átvevőnek átruházza a kötelezettség teljesítését részben vagy egészben (az átvevőnek rendelkeznie kell az átvállalt feladatok végzéséhez szükséges engedéllyel),
  • közvetítő szervezetre – azaz a PontVelem Koordinálóra – ruházza át a kötelezettség teljesítését

Fontos: az első két esetben a kötelezettnek – kötelezettségei teljesítésének biztosítékául – minden évben a termékforgalom mennyiségével arányos vagyoni biztosítékot kell képezni. A biztosítékösszeg mértéke 1000 Ft/kg. melynek felszabadításáról a tárgyévet követően a Környezetvédelmi Főfelügyelőség a tárgyévi kötelezettségek teljesítésének arányában dönt. Ugyanígy, e két esetben valamennyi adminisztratív kötelezettség magát a kötelezettet terheli.

A 445/2012. Korm.rendelet tájékoztatási kötelezettséget is előír a gyártóknak, amely egyrészt a felhasználói tájékoztató elkészítését, másrészt általános tájékoztató országos közzétételét – rádió, televízió, napilap útján – jelenti évente legalább két alkalommal, amelynek koordináló szervezet útján is eleget lehet tenni.

A begyűjtési kötelezettség minimális mértéke a 445/2012.(XII.29.) Korm.rendelet 1. melléklete alapján az alábbi táblázatban van összefoglalva:

Fontos: ha a kötelezett a tárgyévben elérte az előírt begyűjtési arányt, a további visszavételt akkor sem tagadhatja meg, mert ezzel hulladékgazdálkodási szabálysértést követ el.

Tárgyév Hordozható elem, illetve akkumulátor begyűjtési aránya (K) a tárgyévben begyűjtendő mennyiség számításakor
2008 0,18
2009 0,19 csak a 2009-es forgalmazott mennyiséget kellett figyelembe venni
2010 0,21 a 2009-es és 2010-es forgalmazott mennyiség átlagát kellett figyelembe venni
2011 0,23 képlettel
2012 0,25 képlettel
2013 0,30 képlettel
2014 0,35 képlettel
2015 0,40 képlettel
2016-tól 0,45 képlettel

A tárgyévben begyűjtendő mennyiség kiszámítható az alábbi képlet segítségével:

B=(F1+F2+F3/3)*K

ahol:
B: a tárgyévben begyűjtendő hulladékká vált hordozható elem, illetve akkumulátor mennyisége, kilogramm;

F1: a gyártó által a tárgyévben forgalomba hozott hordozható elem, illetve akkumulátor mennyisége, kilogramm;

F2: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott hordozható elem, illetve akkumulátor mennyisége, kilogramm;

F3: a gyártó által a tárgyévet megelőző második évben forgalomba hozott hordozható elem, illetve akkumulátor mennyisége, kilogramm

K: a tárgyévre vonatkozó gyűjtési arány.

Az elemekkel és akkumulátorokkal kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségek költséghatékony és hosszú távon is garantálható teljesítése érdekében jött létre a PontVelem Nonprofit Kft.-Koordináló divíziója. A PontVelem Koordináló nem nyereségérdekelt koordináló szervezetként működve átvállalja a gyártók kötelezettségeinek teljesítését, illetve mentesíti azokat a vagyoni biztosítékadás kötelezettsége alól. A koordináló szervezet szolgáltatásait valamennyi kötelezett igénybe veheti szerződéses jogviszony keretében, hulladékkezelési díj megfizetése ellenében.

A hulladékkezelési díj: a 2020. évre 306.- (háromszázhat) Ft/kg+áfa.
A díj közzétételének napja 2020. január 20.

A hulladékkezelési díj: a 2021. évre 356.- (háromszázötvenhat) Ft/kg+áfa.
A díj közzétételének napja 2021. január 24.

A hulladékkezelési díj: a 2022. évre 409.- (négyszázkilenc) Ft/kg+áfa.
A díj közzétételének napja 2022. január 26.

A hulladékkezelési díj: a 2023. évre 470.- (négyszázhetven) Ft/kg+áfa.
A díj közzétételének napja 2023. január 12.

A hulladékkezelési díj megfizetése ellenében a PontVelem Koordináló az alábbi kötelezettségek teljesítését vállalja át a gyártótól:

  • gyűjtőedény biztosítása a forgalmazónak
  • gyűjtés
  • újrahasznosítás
  • adatszolgáltatás (megfelelő meghatalmazás esetén)
  • lakossági tájékoztatás

Azon cégek, aki velünk dolgoznak hangsúlyos megjelenést kapnak ezen több tízezer felhasználó számára elérhető programjainkban. Amennyiben együttműködésünk érdekes lehet Ön vagy illetékes munkatársai számára, úgy kérjük, hogy a megadott elérhetőségeken vegyék fel velünk a kapcsolatot!

PontVelem Nonprofit Kft. – Koordináló divízió
Cím: H-2092 Budakeszi, Fő u. 229.
Telefon: +36 (20) 412 7546
E-mail: koordinalo@pontvelem.hu
Web: www.pontvelem.hu ; www.koordinalo.hu

KAPCSOLAT

Online Kalkulátor

Az alábbi kalkulátor segítségével könnyen kiszámítható, hogy Önnek Gyártó- vagy Importőrként milyen díjat kell fizetnie az együttműködés során.