Elszállítás igénylése

Ha Ön már rendelkezik gyűjtőedénnyel, és az megtelt, a hulladék elszállítását az alábbi módokon kérheti:

Kereskedők

Ha Ön már rendelkezik gyűjtőedénnyel, és az megtelt, a hulladék elszállítását az alábbi módokon kérheti:

A jelenleg hatályos 445/2012 Korm rendelet szerint az elemet és hordozható akkumulátort forgalmazó kereskedőkre a következő előírások vonatkoznak:

A forgalmazó kötelezettségei

18. § (1) Az elem, az akkumulátor forgalmazója a hulladékbirtokostól a hulladékká vált

a) hordozható elemet vagy akkumulátort,

b) a gépjárműelemet vagy akkumulátort, valamint

c) az ipari elemet vagy akkumulátort

átvételi helyen, illetve speciális gyűjtőhelyen átveszi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elkülönített gyűjtése céljából a gyártó, az átvállaló vagy a közvetítő szervezet a forgalmazó részére sav- és lúgálló gyűjtőedényt vagy konténert biztosít.

(3) A hordozható elem, hordozható akkumulátor forgalmazója a gyártó, az átvállaló vagy a közvetítő szervezet által biztosított gyűjtőedényt a forgalmazás helyszínén a hulladékgyűjtés céljára kialakított speciális gyűjtőhelyre telepíti, és rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja.

(4) A gépjárműelem vagy gépjármű akkumulátor, ipari elem vagy ipari akkumulátor forgalmazója a gyártó által biztosított, akkumulátorsavnak ellenálló – nagy kapacitású lúgos akkumulátorok átvétele esetén lúgálló –, zárható konténert a forgalmazás helyszínén a hulladékgyűjtés céljára kialakított speciális gyűjtőhelyre telepíti, és rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja.

(5) Az elkülönített hulladékgyűjtés céljából kialakított speciális gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényben, konténerben gyűjtött hulladék a gyártó, a forgalmazó, az átvállaló, a közvetítő szervezet vagy a gyűjtőedény fenntartója közötti eltérő megállapodás hiányában a gyűjtőedény, konténer fenntartójának tulajdona.

19. § (1) A forgalmazó az átvételi és gyűjtési kötelezettségének teljesítéséért a hulladékbirtokostól ellenértéket nem követelhet, továbbá nem kötheti az elem- vagy az akkumulátorhulladék átvételét, gyűjtését új termék vásárlásához, azonban a hulladék átadásának ösztönzése érdekében a hulladékbirtokos részére díjat fizethet.

(2) A forgalmazó a közte és a gyártó között létrejött értékesítési szerződésben (a továbbiakban: értékesítési szerződés) meghatározott elem- és akkumulátorhulladék mennyiséget a gyártónak vagy a gyártó megbízottjának átadja.

(3) A forgalmazó és a gyártó az értékesítési szerződésben megállapodik arról, hogy a gyártó a forgalmazó által a hulladékbirtokostól átvett elem- és akkumulátorhulladék gyűjtésének és elszállításának megszervezéséről gondoskodjon.

(4) A forgalmazó a 7. § (2) bekezdése szerinti fogyasztói tájékoztató elérhetőségét az elem, az akkumulátor forgalmazásakor a fogyasztók rendelkezésére bocsátja.

A kereskedőnek visszavételi és elkülönített gyűjtési kötelezettsége van! A PontVelem Koordináló szervezet, a gondoskodott a gyűjtőrendszer országszerte való kiépítéséről. Önök is igényelhetnek gyűjtőedényt, amelyet munkatársaink – előzetes egyeztetés után – díjmentesen kihelyeznek Önöknél.

Elem elszállítás igényét, vagy gyűjtőpont-megállapodásra vonatkozó igényét a koordinalo@pontvelem.hu e-mail címen jelezheti vagy a Kapcsolat menü alatt.

Ha Önök saját nevükben is hoznak Magyarországra hordozható elemeket és akkumulátorokat, akkor az alábbi információk is hasznosak lehetnek:

A kormányrendeletben előírt kötelezettségeket a kötelezett (gyártó) három módon teljesítheti:

  • saját maga veszi vissza és hasznosítja újra az elemeket (ekkor a megfelelő engedélyekkel rendelkeznie kell),
  • ú.n. átvevőnek (engedéllyel rendelkező szolgáltatónak) adja át ezeket a feladatokat
  • koordináló szervezetnek adja át a kötelezettségeit

A kormányrendelet szerinti kötelezettségek költséghatékony és hosszú távon is garantálható teljesítése érdekében jött létre a PontVelem Koordináló divízió. Társaságunk nem nyereségérdekelt koordináló szervezetként működve átvállalja a gyártói kötelezettségek teljesítését, illetve mentesíti azokat a pénzügyi biztosítékadás kötelezettsége alól. A koordináló szervezet szolgáltatásait valamennyi kötelezett igénybe veheti szerződéses jogviszony keretében, hulladékkezelési díj megfizetése ellenében.

Iskolák

Ha iskolájuk már rendelkezik gyűjtőedénnyel, és az megtelt, a hulladék elszállítását az alábbi módokon kérheti:

Ha iskolájukban még nincs gyűjtőedény, a fenti elérhetőségeken igényelje azt! Rövid határidővel kiszállítjuk.

A 445/2012. Korm. rendelet 5. § /7) bekezdése szerint az iskoláknak kötelezettségük használtelem gyűjtő edényt kihelyezni és rendelkezésre állását biztosítani. A rendelkezés pontos szövege a következő:

(7) Az elem- és akkumulátorhulladék elkülönített gyűjtése céljából a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés b)–j) pontjában meghatározott nevelési-oktatási intézményben, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézményben a gyártó legalább egy speciális gyűjtőhely kialakítását, és az intézmény a speciális gyűjtőhely folyamatos rendelkezésre állását biztosítja.

Tegyenek a környezetünkért, gyűjtsék a használt elemeket, kis akkumulátorokat, mobilokat és e-kütyüket! Szorgos munkájukat a PontVelem Okos Program értékes pontokkal és ajándékokkal jutalmazza! Gazdálkodjanak a gyűjtött pontjaikkal, váltsák be őket szuper ajándékokra a PontBoltban vagy adományozzák őket a rászorulóknak!

A PontVelem Okos Program egy egyedülállóan komplex program, ami számos területen kínál játékos keretek között valós, égető problémákra választ. A fenntarthatóság, a pénzügyi tudatosság, a rászorulók támogatása mind olyan kérdés, amit nem lehet elég korán gyermekeinkkel megismertetni.


Regisztráljanak, gyűjtsenek és nyerjenek!

PONTVELEM PROGRAM

Óvodák

Ha óvodájuk már rendelkezik gyűjtőedénnyel, és az megtelt, a hulladék elszállítását az alábbi módokon kérheti:

Ha óvodájukban még nincs gyűjtőedény, a fenti elérhetőségeken igényelje azt! Gyűjtőedényeink biztonságosak, a gyerekek nem férnek hozzá a bedobott hulladékokhoz. Az igényelt edényeket rövid határidővel kiszállítjuk.

A fogyasztóknak a 9/2001 (IV. 9.) KöM rendelet megtiltotta, hogy a kimerült elemeket és elhasználódott akkumulátorokat más hulladékba keverje, tehát pl. a lakossági hulladékgyűjtóbe (kukába) dobja.

Kérjük, biztosítsák Önök is a használt elemek és akkumulátorok folyamatos gyűjtését! A hatályos hazai és európai jogszabályok szükségessé teszik, hogy kiépüljön egy, a fogyasztók számára kényelmesen igénybe vehető visszagyűjtő rendszer. Az óvoda a szülők számára is kényelmesen elérhető, naponta érintett helyszín, ahol kényelmesen szabadulhatnak meg használt elemeiktől.

Egyéb intézmények

Ha intézményük már rendelkezik gyűjtőedénnyel, és az megtelt, a hulladék elszállítását az alábbi módokon kérheti:

Ha intézményükben még nincs gyűjtőedény, a fenti elérhetőségeken igényelje azt! Az igényelt edényeket rövid határidővel kiszállítjuk.

A fogyasztóknak a 9/2001 (IV. 9.) KöM rendelet megtiltotta, hogy a kimerült elemeket és elhasználódott akkumulátorokat más hulladékba keverje, tehát pl. a lakossági hulladékgyűjtóbe (kukába) dobja.

Amennyiben az intézményük a Lakosság számára könnyen elérhető, kérjük biztosítsák Önök is a használt elemek és akkumulátorok folyamatos gyűjtését! A hatályos hazai és európai jogszabályok szükségessé teszik, hogy kiépüljön egy, a fogyasztók számára kényelmesen igénybe vehető visszagyűjtő rendszer.

Ipari begyűjtés

Amennyiben Ön a kereskedelmi tevékenysége során, nagy mennyiségű elemet és akkumulátort használ/gyűjt és már rendelkezik gyűjtőedénnyel, és az megtelt, a hulladék elszállítását az alábbi módokon kérheti:

A jelenleg hatályos 445/2012 Korm rendelet szerint az elemet és hordozható akkumulátort forgalmazó kereskedőkre a következő előírások vonatkoznak:

A forgalmazó kötelezettségei

18. § (1) Az elem, az akkumulátor forgalmazója a hulladékbirtokostól a hulladékká vált

a) hordozható elemet vagy akkumulátort,

b) a gépjárműelemet vagy akkumulátort, valamint

c) az ipari elemet vagy akkumulátort

átvételi helyen, illetve speciális gyűjtőhelyen átveszi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elkülönített gyűjtése céljából a gyártó, az átvállaló vagy a közvetítő szervezet a forgalmazó részére sav- és lúgálló gyűjtőedényt vagy konténert biztosít.

(3) A hordozható elem, hordozható akkumulátor forgalmazója a gyártó, az átvállaló vagy a közvetítő szervezet által biztosított gyűjtőedényt a forgalmazás helyszínén a hulladékgyűjtés céljára kialakított speciális gyűjtőhelyre telepíti, és rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja.

(4) A gépjárműelem vagy gépjármű akkumulátor, ipari elem vagy ipari akkumulátor forgalmazója a gyártó által biztosított, akkumulátorsavnak ellenálló – nagy kapacitású lúgos akkumulátorok átvétele esetén lúgálló –, zárható konténert a forgalmazás helyszínén a hulladékgyűjtés céljára kialakított speciális gyűjtőhelyre telepíti, és rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja.

(5) Az elkülönített hulladékgyűjtés céljából kialakított speciális gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényben, konténerben gyűjtött hulladék a gyártó, a forgalmazó, az átvállaló, a közvetítő szervezet vagy a gyűjtőedény fenntartója közötti eltérő megállapodás hiányában a gyűjtőedény, konténer fenntartójának tulajdona.

19. § (1) A forgalmazó az átvételi és gyűjtési kötelezettségének teljesítéséért a hulladékbirtokostól ellenértéket nem követelhet, továbbá nem kötheti az elem- vagy az akkumulátorhulladék átvételét, gyűjtését új termék vásárlásához, azonban a hulladék átadásának ösztönzése érdekében a hulladékbirtokos részére díjat fizethet.

(2) A forgalmazó a közte és a gyártó között létrejött értékesítési szerződésben (a továbbiakban: értékesítési szerződés) meghatározott elem- és akkumulátorhulladék mennyiséget a gyártónak vagy a gyártó megbízottjának átadja.

(3) A forgalmazó és a gyártó az értékesítési szerződésben megállapodik arról, hogy a gyártó a forgalmazó által a hulladékbirtokostól átvett elem- és akkumulátorhulladék gyűjtésének és elszállításának megszervezéséről gondoskodjon.

(4) A forgalmazó a 7. § (2) bekezdése szerinti fogyasztói tájékoztató elérhetőségét az elem, az akkumulátor forgalmazásakor a fogyasztók rendelkezésére bocsátja.

A kereskedőnek visszavételi és elkülönített gyűjtési kötelezettsége van! A PontVelem Koordináló szervezet, a gondoskodott a gyűjtőrendszer országszerte való kiépítéséről. Önök is igényelhetnek gyűjtőedényt, amelyet munkatársaink – előzetes egyeztetés után – díjmentesen kihelyeznek Önöknél.

Elem elszállítás igényét, vagy gyűjtőpont-megállapodásra vonatkozó igényét a koordinalo@pontvelem.hu e-mail címen jelezheti vagy a Kapcsolat menü alatt.

Ha Önök saját nevükben is hoznak Magyarországra hordozható elemeket és akkumulátorokat, akkor az alábbi információk is hasznosak lehetnek:

A kormányrendeletben előírt kötelezettségeket a kötelezett (gyártó) három módon teljesítheti:

  • saját maga veszi vissza és hasznosítja újra az elemeket (ekkor a megfelelő engedélyekkel rendelkeznie kell),
  • 
ú.n. átvevőnek (engedéllyel rendelkező szolgáltatónak) adja át ezeket a feladatokat

  • koordináló szervezetnek adja át a kötelezettségeit

A kormányrendelet szerinti kötelezettségek költséghatékony és hosszú távon is garantálható teljesítése érdekében jött létre a PontVelem Koordináló divízió. Társaságunk nem nyereségérdekelt koordináló szervezetként működve átvállalja a gyártói kötelezettségek teljesítését, illetve mentesíti azokat a pénzügyi biztosítékadás kötelezettsége alól. A koordináló szervezet szolgáltatásait valamennyi kötelezett igénybe veheti szerződéses jogviszony keretében, hulladékkezelési díj megfizetése ellenében.